Alík : Co jsou to bodíky?

Co jsou to bodíky?

Program BODÍKY je určen všem uživatelům Alik.cz. Jeho provozovatelem je společnost Ing. Mojmír Mojzík s.r.o.

Pravidla pro sbírání BODÍKŮ platná od 4. listopadu 2015

 1. Do programu BODÍKY se může přihlásit každý uživatel Alik.cz.
 2. Podmínkou účasti je registrace na serveru Alik.cz.
 3. Každému zaregistrovanému uživateli je přiřazen tzv. bodíkový účet, na který se mu budou připisovat získané BODÍKY.
 4. BODÍKY se připisují za navštívené stránky v Alíkovinách, za článek zveřejněný v Alíkovinách či po splnění mimořádné možnosti k jejich získání (např. zaslání článku na určité téma). 
 5. Za každou navštívenou stránku na portálu Alik.cz bude na bodíkové konto uživatele připsán jeden BODÍK. Za jeden den můžete prohlížením stránek získat nejvíce 180 BODÍKŮ.
 6. Za zaslání původního (vlastního) článku, který bude zveřejněn v Alíkovinách získá uživatel 100 - 3 000 BODÍKŮ. Články posílejte prostřednictvím formuláře Čtenáři píší Alíkoviny. O tom, zda bude článek zveřejněn, rozhoduje redakce Alík.cz na základě kritérií jako jsou atraktivnost tématu, zpracování apod. Více o psaní článků do Alíkovin v článku Bodíky snadno a rychle? Aneb jak psát do Alíkovin. Pokud bude zaslaný cizí (tj. opsaný, zkopírovaný) článek, budou odesilateli bodíky strženy. Více v článku Trestné body za ukradený článek!
 7. Informaci o aktuálním počtu nasbíraných BODÍKŮ získá uživatel na své přezdívce na Alik.cz.
 8. Nasbírané BODÍKY je možno vyměnit za nejrůznější dárky a bonusy, jejichž nabídka bude pravidelně aktualizována v katalogu dárků.
 9. Vzhledem k výši poštovného do zahraničí nebudou dárky z katalogu zasílány mimo Českou republiku.
 10. Další bodíky (nad denní limit) bude možné získat prostřednictvím časově omezené hry Alíkova pátračka.
 11. Společnost Ing. Mojmír Mojzík s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato pravidla pro sbírání BODÍKŮ. Změny budou účinné ode dne jejich zveřejnění, nebude-li výslovně stanoven termín pozdější. Dále má společnost Ing. Mojmír Mojzík s.r.o .právo kdykoli program BODÍKY ukončit s účinností ke dni zveřejnění oznámení o ukončení, nebude-li v oznámení o ukončení výslovně stanoven termín pozdější.

S bodíky souvisí i Hodnosti

Sbíráním BODÍKŮ je možné získat i tak zvanou HODNOST. Výchozí hodností je Voříšek. tuto hodnost mají všichni noví uživatelé Alíka. Sbíráním BODÍKŮ mají šanci dosáhnout dalších hodností. Pro získání hodnosti je rozhodující absolutní počet nasbíraných BODÍKŮ. Je tedy možné nasbírané BODÍKY vyměnit za věrnostní dárky, aniž by to negativně ovlivnilo získání hodnosti.

Přehled uživatelů, kteří dosáhli určité hodnosti, najdeš v části KAMARÁDI/ Seznam kamarádů/ Podrobné vyhledávání. Stačí zvolit, zda hledáš kamarády, kteří mají hodnost Junior, Šampion, Super šampion nebo Veterán.

Voříšek  ... všichni noví uživatelé
Junior 1 800 bodíků  ... získáš nejdřív za 12 dní
Šampion 4 000 bodíků  ... získáš nejdřív za 25 dní
Super šampion 10 000 bodíků  ... získáš nejdřív za 2 měsíce
Veterán 21 900 bodíků  ... získáš nejdřív za 4 a půl měsíce

Katalog dárků

Sbírejte BODÍKY a sledujte katalog s pravidelně připravovanou nabídkou dárků a bonusů: Katalog dárků za bodíky získané na serveru Alík.cz

Jinde na Alíkovi