Alík : Kvíz : Roky, léta, staletí... máte o nich ponětí?
Soutěže

Roky, léta, staletí... máte o nich ponětí?

České dějiny se skládají z mnoha příběhů, důležitých křižovatek a velkých milníků, které by měl znát každý správný Čech.
Více kvízů - Alíkoviny/kvízy.

Otázka 1 / 15

V roce 624 vznikl na našem území první státní útvar. Slovanské kmeny se spojily pod vedením franského kupce, aby odolaly náporu Avarů. Ty se jim podařilo pod kupcovým vedením porazit a společně vytvořili kmenový svaz, který je po něm pojmenován. Proslavil se i vítězstvím nad franským králem Dagobertem v bitvě u Wogastisburgu. Jaký byl název tohoto státního útvaru?

a)

b)

c)

Jinde na Alíkovi